[email protected] 0 505 631 67 04
Konya Ereğli Psikiyatri

İlişki Sorunları

Uzm.Dr. Hasan MAYDA

İlişki Sorunları

İlişki Sorunları

ÇİFT/İLİŞKİ SORUNLARI VE KİŞİLER ARASI İLİŞKİ PSİKOTERAPİSİ

Çift terapisi, bireysel terapiden farklı nitelikte, temel olarak ilişki odaklı terapilerdir. İlişkilerde görülen kıskançlık, güvensizlik, iletişim problemleri, anlaşılmama, yeterli destek görememe ve duygusal tatminsizlik benzeri konular ilişki sorunlarını oluşturmaktadır. İlişkilerde görülen bunun gibi problemler çeşitli ruhsal/fiziksel rahatsızlıklar, kişilerin mizaç-karakter özellikleri, sosyal çevre, ekonomik kaygılar, manevi/kültürel farklılıklar gibi birçok farklı etkenden kaynaklanmaktadır.

Ülkemizde çift/ilişki terapisi son yıllarda giderek artan bir öneme sahiptir .Evlenen çiftlerin bir müddet sonra çeşitli nedenlerden dolayı anlaşamaması ilişkileri kopma noktasına getirmektedir veya kişiler iletişimde olduğu diğerleri tarafından çeşitli nedenlerden dolayı yeterli destek alamayabilir, anlaşılamayıp sorun yaşayabilir.

ÇİFT/İLİŞKİ TERAPİSİNİN AMACI

Amaç kişilerin daha kaliteli bir ilişkiye sahip olmalarını sağlamaktır. Amaçlardan en önemlisi başvuran bireylerin daha sağlıklı ve doğru adımlar atmasını desteklemektir. Başvuran bireylerin/çiftin ilişki kalitesinin arttırılması, çözümsüz gördükleri sorunlara ayna olunması ve çözüm yöntemlerini keşfetmeleri sağlanır; beklentilerini keşfetmeleri, birbirini ve kendilerini daha iyi anlamalarını,  ne yapmak istediklerini keşfetmeleri sağlanır. Kişilerin birbirini dinlemelerinin sağlanması, daha açık, net olmaları sağlanmalıdır. Birlikte atılabilecek adımların saptanmadı, uyum sıkıntılarının giderilmesi amaçlanır.