[email protected] 0 505 631 67 04
Konya Ereğli Psikiyatri

Kişiler Arası İlişki Psikoterapisi

Uzm.Dr. Hasan MAYDA

Kişiler Arası İlişki Psikoterapisi

Kişiler Arası İlişki Psikoterapisi

KİŞİLERARASI İLİŞKİLER PSİKOTERAPİSİ (KİPT)

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi (KİPT), danışanların sıkıntılarını hafifletmeyi ve kişilerarası ilişkilerini geliştirmeyi hedefleyen, kısa-süreli, bağlanma modelini temel alan bir psikoterapidir. Bağlanma sistemi her zaman devrede olmakla birlikte, bireyin stresli olduğu ya da kendisini güvende hissetmediği durumlarda bağlanma ihtiyaçları artar ve bu ihtiyaçların karşılanması kritik hale gelir.

KİPT, kişilerarası etkileşimlerde dönüşüm yaratarak klinik belirtileri azaltabilmek için, özellikle kişilerarası ilişkilere odaklanır; amacı, hastaların ilişkilerini geliştirebilmeleri ve günlük yaşamda ihtiyaç duydukları duygusal ve somut desteği uygun bir şekilde, nezaket ve incelikle isteyebilmeyi öğrenmeleridir. Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi (KİPT) çeşitli psikiyatrik bozukluklarda deneysel olarak geçerliliği kanıtlanmış bir tedavidir. KİPT’e yönelik kanıtlar bu tedavinin çeşitli affektif bozukluklar, anksiyete bozuklukları ve yeme bozukluklarında ve çocuk ve gençlerden yaşlılara kadar geniş bir yelpazede kullanımını desteklemektedir.

Hangi Durumlarda, Kişiler Arası Psikoterapi Uygulanır?

 • Bipolar Bozukluk
 • Yeme Bozuklukları
 • Öfke kontrol sorunu
 • Kayıp-yas durumları
 • Yaşlı hastalarda eşlik eden psikiyatrik sorunlar
 • Ergenlikte iletişim sorunları
 • Çift tedavileri ve aile terapileri
 • Sosyal Fobi
 • Fiziksel hastalık veya çeşitli sağlık sorunlarına sonrası depresyon/uyum sorunları
 • Gebelik veya doğum sonrası depresyon
 • Somatizasyon Bozukluğu